Cơ sở sản xuất rượu Quốc Việt là một cơ sở sản xuất rượu truyền thống. Nhận ra sự quan trọng và lợi ích của việc đăng ký mã số mã vạch,Cơ sở sản xuất rượu Quốc Việt đã tìm đến IPASPRO để thực hiện thủ tục pháp lý này. Với kinh nghiệm của mình, IPASPRO đã […]

IPASPRO đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm rượu

Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng, Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là một hợp tác xã chuyên sản xuất các sản phẩm vàng bạc (kim hoàn) mỹ nghệ như: Dây chuyền, nhẫn, vòng tay, hoa tai, vòng cổ… IPASPRO hân hạnh được trợ giúp pháp lý cho HTX chạm bạc Phù Ủng trong […]

IPASPRO đăng ký mã số mã vạch cho Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản […]

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Trong hệ thống mã số  EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử  dụng 8 con số (EAN-8) Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: Mã quốc gia + Mã doanh nghiệp + Mã mặt hàng + […]

Phí đăng ký mã số mã vạch

(TÊN TỔ CHỨC SỬ DỤNG MSMV) Số:          / Vv: Ngừng sử dụng MSMV.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………,ngày     tháng     năm  Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng           Ngày…… tháng…… năm……  chúng tôi đã […]

Mẫu ngừng sử dụng mã số mã vạch

Mua bán hàng hóa cần xen mã số mã vạch để biết nước xản xuất hàng hóa, quốc gia. VD: tra mã vạch sản phẩm hàng hóa của Việt Nam là: 893, của Coupons là: 050 – 059 (050 đến 059). Để nhận biết mã hàng hóa có là mã nước nào, sản xuất ở […]

Mã số mã vạch các nước

 1. Trong Bản đăng kí sử dụng MSMV: – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Đối với các cơ sở, nếu trên ĐKKD không ghi tên biển hiệu thì ghi “Hộ kinh doanh cá thể …..” – Địa chỉ doanh nghiệp kê khai theo đúng trên ĐKKD. – Mục Phân ngành: ghi theo mã […]

Hướng dẫn kê khai hồ sơ mã số mã vạch