Nhãn hiệu chứng nhận “Ba kích tím Ba Chẽ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 280218 theo quyết định số 24828/QĐ-SHTT ngày 21/04/2017. Chủ Giấy chứng nhận: UBND huyện Ba Chẽ. Địa chỉ: Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba […]

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Ba kích tím Ba Chẽ”

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chạm bạc Huệ Lai” cho Hợp tác xã chạm bạc Phù Ủng. Số giấy chứng nhận: 260300 cấp theo quyết định số 15923/QĐ-SHTT ngày 23/03/2016 Chủ sở hữu Nhãn hiệu tập thể: Hơp tác xã Chạm […]

IPASPRO đăng ký bảo hộ thành công NHTT “Chạm bạc Huệ Lai”

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 285101 theo  Quyết định 49840/QĐ-SHTT ngày 26/7/2017 về việc cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Gạo tẻ thơm Quế Võ. Chủ Giấy chứng nhận: UBND huyện Quế Võ Địa chỉ: Thị […]

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Gạo tẻ thơm Quế Võ”

Nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 274421 theo quyết định số 81424/QĐ-SHTT ngày 13/12/2016. UBND huyện Quế Võ đã giao cho Hội nông dân huyện Quế Võ làm chủ sở hữu quản lý […]

IPASPRO đã đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Quế Võ”

Nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát” đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 264343 ngày 17/06/2016. Chủ sở hữu giấy chứng nhận là Công ty cổ phần Nấm Thịnh Phát, khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. […]

IPASPRO đăng ký thành công nhãn hiệu “Nấm Thịnh Phát”